© 2020 ALBANIAN TV OF AMERICA. ALL RIGHTS RESERVED.

March 19, 2019

Shtetet elitare botërore me siguri që dinë dhe mbajnë sekret dicka më tepër se ato që thuhen publike mbi origjinen dhe vlerat e shqiptarëve nga periudha kur shteti Ilir ishte fuqi mesdhetare deri më sot.

Pushtimet e gjata shekullore të njëpasnjëshme të trevave shqiptare...

September 12, 2018

I nderuar President i Republikës së Shqipërisë, Shkelqesia Juaj, z. Ilir Meta

Rrethanat politiko-ekonomike e strategjike ballkanike dhe më gjërë si dhe zhvillimi i rrjedhave të tyre në përgjithësi mbas viteve 1990 ,kur u rivendosën marrdhëniet dipllomatike me shtetet pe...

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload